Hedîsên Bijarte

Fedakarî
RASTÎ
HUKUMET – HUKUMDARî
XWARIN
HEVAL - Dost - Hogir
SEDEQE
RÊ – RÊK
BIÇOKÎ - Zarokî
DEST DAN
SULH
DENG
KEN
MUSTEZ’EF - MIROVÊ HATÎ JAR KIRIN
LI RÊ WUNDA BÛN
EQL
Dayîka Imaman, FatIme