Imamet

NIYAZ Û IHTIYACA BI HEBÛNA IMAM
DANÎNA IMAM