Nubuwwet

Taybetî yên Pêxemberan
NIYAZA BI «WEHY» Û «PÊXEMBERλYÊ
XATEMIYYET
CIHANÎ BÛN Û DAIMÎ BÛNA ISLAMÊ
Delîla Qur’anê li ser xatemiyetê
Delîlên riwayetî yên xatemiyetê