Edl

Edla ilahê
Têkilîya hikmet û edlê
Paldayîna esla edlê li ser husn û qubha eqlî
Wateya edlê
Beşên giştîya (kullî) edl a ilahî
Delîla eqlî li ser edla ilahî
'EDALETA XUDA