Tewhîd

Tewhîd, esasê gazîya pêxembera ye
RÊKA RIHET Û SADE YA XUDA NASÎYÊ
ME'NA YÊN TEWHÎDÊ
1- Tewhîda zatê Xudê
2- Tewhîd û yekitîya Xudê di çêkirinê da
3- Tewhîd û yekatîya Xudê di xwedîkirin û rêvebirina mexlûqên xwe da.
4- Tewhîd û yekperestî di şerîetdanînê û qanûn çêkirinê da
5- Tewhîd û yekperestî di taet û gohdaya Xudê da
6- Tewhîd û yekatîya Xudê di hakimetîyê da
7- Tewhîd û yekatî di ibadet û perestinê da
Yêk Bûna Xuda Dagirê Pêşekî Delîlek Li Ser Yêkatî Ya Xudê
CEBR Û IXTIYAR