Muherrem

Kerbela
Aşûra
Çima şîna Aşûra tê bîranîn?
Li Kerbelayê çi qewimîye?
Cabîr Bin Abdullahê Ensarî
Fatime keçika Îmam Hesen (a.s)
Hz. Zeyneba Kubra
RUBAB Keç’a Îmreul Qeys
Şehrîbanû
Sukeyne keçika Îmam Huseyn (a.s)
Ummul Benîn - Diya Hezretê Ebul Fezlê Abbas
Xanim Fatime keçika Îmam Huseyn (a.s)