Ehlê Beyt di Qur’anê da

A- Ayeta tethîrê
B- Ayeta Meweddetê
Ç- Ayeta Selewatê
D- Sûreta Insan
E- Ayeta Welayetê
Ê- Ayeta Danezanê (Teblîxê)