Qur’an û Wergera Wê

Sûreta Fatihe
Sûreta Beqere
Sûreta Alê Î’mran
Sûreta Nîsa li Medînê hatîye hînartinê û 176 berate ne.
Sûreta Maîde, li Medînê hatîye hînartinê û 120 berate ne.
Sûreta En'am li Mekkê hatîye hînartinê û 165 berate ne.
Sûreta E'raf li Mekkê hatîye hînartinê û 206 berate ne.
Sûreta Enfal
Sûreta Tewbe
Sûreta Yûnus li Mekkê hatîye hînartinê û 109 berate ne.
Sûreta Hûd: Li Mekkê hatîye hînartinê û 123 berate ne.
Sûreta Yûsuf: Li Mekkê hatîye hînartinê û 111 berate ne.
Sûreta R’ed: Li Mekkê û Medînê hatîye hînartinê û 43 berate ne.
Sûreta Îbrahîm: Li Mekkê hatîye hînartinê û 52 berate ne.
Sûreta Hicr: Li Mekkê hatîye hînartinê û 99 berate ne.
Sûreta Nehl: Li Mekkê hatîye hînartinê û 128 berate ne.
Sûreta Isra : Li Mekkê hatîye hînartinê 111 berate ne.
Sûreta Kehf : Li Mekkê hatîye hînartinê û 110 berate ne
Sûreta Meryem : Li Mekkê hatîye hînartinê û 98 berate ne.
Sûreta Taha : Li Mekkê hatîye hînartinê û 135 berate ne.
Sûreta Enbiya : Li Mekkê hatîye hînartinê û 112 berate ne.
Sûreta Hecc : Li Medînê hatîye hinartinê û 78 berate ne.
Sûreta Mumînûn : Li Mekkê hatîye hînartinê û 118 berate ne.
Sûreta Nûr, li Medînê hatîye hînartinê û 64 berate ne.
Sûreta Furqan: Li Mekkê hatîye hînartinê û 77 berate ne
Sûreta Şû’era: Li Mekkê hatîye hînartinê û 227 berate
Sûreta Neml: Li Mekkê hatîye hînartinê û 93 berate ne.
Sûreta Qeses li Mekkê hatîye hinartinê û 88 berate ne.
Sûreta Enkebût li Mekkê hatîye hinatinê û 69 berate ne.
Sûreta Rûm li Mekkê hatîye hinartinê û 60 berate ne.
Sûreta Loqman li Mekkê hatîye hinartinê û 34 berate ne.
Sûreta Mulk
Sûreta Qelem
Sûreta Haqqe
Sûreta Me'aric
Sûreta Nûh
Sûreta Cinn
Sûreta Muzemmil
Sûreta Muddessir
Sûreta Qiyamet
Sûreta Insan
Sûreta Murselat
Sûreta Nebe
Sûreta Nazi'at
Sûreta E'bese
Sûreta Tekvîr
Sûreta Infitar
Sûreta Muteffifîn
Sûreta Inşiqaq
Sûreta Burûc
Sûreta Tariq
Sûreta E'la
Sûreta Xaşîe
Sûreta Fecr
Sûreta Beled
Sûreta Şems
Sûreta Leyl
Sûreta Duha
Sûreta Şerh
Sûreta Tîn
Sûreta E'leq
Sûreta Qedr
Sûreta Beyyîne
Sûreta Zelzele
Sûreta A'dîyat
Sûreta Qarî'e
Sûreta Tekasur
Sureta E'sr
Sûreta Humeze
Sûreta Fîl
Sûreta Oureyş
Sûreta Ma'ûn
Sûreta Kewser
Sûreta Kafîrûn
Sûreta Nesr
Sûreta Mesed
Sûreta Ixlas
Sûreta Feleq
Sûreta Nas