Bîr û Hizr

Ehmede Xani
Seyıd Mela 'ELÎ ÊRSÎ
TAHIR إَBABA
Bilave