Exlaq û Du'a

IXLAS
DIA YA ROJA YEKŞEMB
Diaya Kumeyl
Cihada Mezin
Derheq riyayê û derecên wê da
'Ucb û Xwebînî
Tekebbur û Xwe Mezinkirin
Hesed û çavnebarî
'Esebiyyet û Nijadperestî
Xezeb û 'Ern
Nifaq û Durûyî
RIYA
ROJÎ
Îbadet û Du’aya Şe’banîyye
Xêr û Şerr Di Nêrîna Kitêb û Sunnetê
Xwerîkirina Dil ji Xuda re
TEWEKKUL
XEŞYET
Kerb û xezeb, kilîda hemî xirabiya ye
HEZRETÊ FATÎMA ZEHRA SELAM LÊ BE
Diayên Mehê
Bilave
Sîretên Pêxemberan
CÎHADA EKBER (Îmam Xumeynî)
Sîretên Imaman
Sîretên Sehabiyan
Dunya û Dunyahezîyê (Şerha Hedîsa Imam Sadiq derheq dunyayê da)
Sehifa Seccadiye