Fiqh

Ehkama Heccê
HUKMÊN TEHARETÊ
Ehkama Meha Remazanê
Tiştên ku rojîyê betal dike