Hedîs

Imam Caferê Sadiq
NIMEJ(1)
QUR’AN
HEC
Muqedderbûna rizq
HED û HUDûD
ŞER - CENG
Elî selamên Xuda lê bin Dema fatima, serwerê jinan defin kirî
Bihara Dil
SEBR
SEDEQE
Hedîsên Bijarte
Ehlê Beyt di Hedîsa da
UMMET, ÎMAM Û ÎMAMET
Nêrînek li Kitêba Sehîha Buxarî