Ehlê Beyt

Imamet û Pêşkariya Dînî
IMAM ELÎ IBN Ê EBÎ TALIB (A.)
IMAM SECCAD
HEVJÎNÊ FATÎMAYÊ ‘ELÎ s.a
HZ. FATIME YA ZEHRA (a) keça giranqedra Hz. Pêxember ê Ekrem (s.)
Sunneta Pêxember (s.)
Mehdînasî
Jiyana Exlaqî ya Ehlê Beytê (s.)
Imam Sadiq û Çar Mezheban