CÎHADA EKBER (Îmam Xumeynî)

GAVA EWIL BONA PAQIJKIRINA NEFSÊ