Imam Sadiq û Çar Mezheban

Pêşekî ya Yêkê
Pêşekî ya Duwê
Pêşnivîsa Dr. Hamid Hifnî Dawûd
Dewrana Emewî
Dewrana ‘Ebbasî
Kesatî û Şexsiyeta Imam Sadiq
Medrese ya Imam Sadiq (selam lê bin)
Feqiyên Imam Sadiq û Bêjerên Hedîsên Wî
hukumdarên dewrana Imam Sadiq
Imam Sadiq li beraberê zaliman da