Jiyana Exlaqî ya Ehlê Beytê (s.)

Pêşpeyv
Exlaqê Pêxember (s.w.a)
Hezretê Imam 'Elî (selam lê be)
Hezretê Fatîma Zehra (selam lê be)
Hezretê Imam Hesen (selam lê be)
Exlaqê Bijare yê Resûlê Xuda (s.w.a)
Hezretê Imam Huseyn (selam lê be)
Imam 'Elî yê Riza (selam lê be)
Imam (Teqî) Cewad (selam li wî bin)
Imam 'Elî yê Hadî (selam lê be)
Hezretê Îmam Mehdî (selam lê be)