Nêrînek li Kitêba Sehîha Buxarî

Navûdengî ya Buxarî
Xweparêziya Buxarî û ne‌anîna hedîsên seratiya Alê Muhemmed (selat û selam lê bin)
Ayeta Tethîrê
Hedîsa Xedîrê
Hedîsa Seqeleyn