Me'ad

SABIT KIRINA ME'ADÊ
CEWABA QUR’ANÊ BO ŞUBHÊN INKARKERAN
WE'DA XUDÊ DERHEQ QIYAMETÊ DA
TAYBETÎ YÊN 'ALEMA AXIRETÊ
RABÛNA QIYAMETÊ GOREKÎ QUR’ANÊ