Dunya û Dunyahezîyê (Şerha Hedîsa Imam Sadiq derheq dunyayê da)

Hedîs û Wergera Wê
Gotina Meclisî derheq heqîqeta dunya xirab da
Sebebên zêde bûna hubba dunyayê
Esera behrên dunyewî di dil da û xirabî yên wê
Sirûşta kemal xazî û ‘işqa sirûştî bi cemalê